fbpx
Contact Bel (024) 642 40 41
Menu
Home > Alle artikelen en videos > Met Operational Excellence beter bestand tegen crisis?

Met Operational Excellence beter bestand tegen crisis?

Als trainingsorganisatie richten we ons vooral op het versterken van competenties en het aanleren van gewenst gedrag. Vanuit onze visie dat veranderkracht een absolute voorwaarde is voor organisaties om ook op lange termijn succesvol te kunnen blijven, hebben we enkele jaren geleden OPEX trainingen, zoals Lean- en Agile trainingen en trainingen op het gebied van innoveren, aan ons aanbod toegevoegd. Het gedrag van medewerkers speelt in deze trainingen ook een belangrijke rol, maar het gaat daarnaast ook om het toepassen van instrumentele principes.

Nu we allemaal in een crisissituatie zitten, stel ik me de vraag of bedrijven die actief hebben ingezet op Lean en Agile beter bestand zijn tegen de gevolgen. In theorie zou dat zo moeten zijn. Bedrijven die hebben geïnvesteerd in lean, hebben als het goed is afscheid genomen van processen en activiteiten die niets toevoegen voor de klant. Op deze manier kunnen ook behoorlijke besparingen worden gerealiseerd. Bedrijven die werken met Agile stellen eveneens de klant centraal en worden geacht meer wendbaar te zijn. Dan heb ik het nog niet eens over de positieve gevolgen voor de motivatie van medewerkers.

Omdat we in onze eigen organisatie het principe huldigen dat je zelf moet toepassen wat je predikt, hebben we de afgelopen jaren zelf de nodige OPEX stappen gezet. Interne processen die geen ander doel dienden dan het houden van een controle op de uitvoering van opdrachten hebben we grotendeels afgeschaft. Onze medewerkers, hoogopgeleid en gemotiveerd, kunnen dat prima zelf. Sterker nog, ze willen niet anders. Met Agile hebben we de klantbehoefte centraal gesteld, nieuwe processen ontworpen en met de klant besproken. Enkele klanten hebben ons uitgedaagd om de toegevoegde waarde te laten zien van wat was ontwikkeld. We zijn met vlag en wimpel geslaagd. Tot het moment van de crisis werkten we nog dagelijks aan verbetering van onze werkwijze.

Nu de crisis ook ons raakt, kunnen we de (voorlopige) balans opmaken. Waar staan we nu? Gaan we het redden? Natuurlijk weet niemand hoe lang dit gaat duren. Als het maar lang genoeg duurt, loopt ook onze organisatie forse schade op. Wie weet waar we eindigen? Maar voorlopig is dat niet aan de orde, mede dankzij onze inspanningen op het gebied van Lean en Agile, onze drang naar continu verbeteren en de motivatie van onze medewerkers. Investeringen in slimme automatisering maken dat we een goed zicht hebben op het gedrag en de wensen van onze doelgroep. De introductie van online trainingen zorgt ervoor dat we ook in deze lastige tijd onze klanten kunnen blijven helpen. Natuurlijk is het allemaal veel minder, maar vooralsnog is er werk en verdienen we nog steeds een bescheiden boterham. Voor ons hebben Lean Management, Agile en continu verbeteren duidelijk hun vruchten afgeworpen. Ik besef dat er veel bedrijven zijn waar de opdrachten helemaal zijn weggevallen, maar ik adviseer iedereen: Ga in ieder geval aan het werk met OPEX. Zo zorg je ervoor dat je bedrijf in goede tijden nog beter gaat presteren en sta je bij een volgende crisis net even sterker!

Geschreven door: Ton Hendriks, Directeur Ranger Groep